Kādu dziesmu dziedāsim Ziemassvētku vakarā? – Pīrāgam, nabagam, Abi gali apdeguši.

Ziemassvētki sabraukuši mana tēva sētiņā, Jauni, veci sanākuši acis, ausis pamielot. Tekat bērni saņemat, basajām kājiņām.

Šī nakts ir mūsu cerība un māja, Ar saules griežiem jaunu loku sāc. Un pats visdārgākais, sen gaidīts dāvinājums Ikkatram mums ir mīlestības vārds.

Sudrabiņa lietus lija Ziemassvētku vakarā: Visi sīki žagariņi Sudrabiņu risināja.

Kad Ziemassvētku miers, Lai dvēselē mājo prieks; Kad klāt ir Jaunais gads, Lai esi laimīgs pats!