Tajā dienā, kad tu dzimi,
Lieli prieki visiem bija.
Zvaigznes iemirdzējās spožāk,
Mēness dēli dancoja.
Šodien atkal tava diena,
Tādēļ glāzes paceļam.
Spēku, laimi, veselību,
Visi mēs Tev novēlam.