Šovakar Latvijas egles Līdzīgas eņģeļiem liekas, Ienesot sētā un sirdī Ziemassvētku balto prieku, Lai arī Tev un Taviem mīļajiem Svētkos pa eņģelim tiek!

Deg četras sveces… Viss apkārt apklust Brīnumu gaidot – Pavisam drīz Jau Dieva dēls nāks… Tad ilgi gaidītais miers Mūs pārklās Un cilvēkiem būs labs prāts

Ziemassvētki sabraukuši Rakstītām kamanām; Zirņi, pupas, rācenīši Ziemassvētku kamanās.

Zvaigžņu lietus nolīst klusi, Visa zeme mirdzēt sāk. Griežas gads uz otru pusi, Balti ziemassvētki nāk.

Eita, bērni, čigānos Ziemassvētku vakarā; Būs pupiņas, būs zirnīši, Būs cūciņas smecerīts.

Nāca veci, nāca jauni Ziemassvētku vakarā: Jaunie nāca padejot, Vecie nāca desas ēst.