Ir atkal Ziemassvētki klāt, Ir miers un klusums dziļš. Pie katrām durvīm pieklauvē Kāds ciemiņš gaidīts, mīļš!

Simtu cepu kukulīšu, Ziemassvētku gaidīdama: Simtiņš nāca ķekatnieku Tai vienā vakarā.

Ziemassvētku rūķi

Skan kā bites vēji liegi,| Viegli laižas mīksti sniegi, Svētkus gaidot, zeme salta Top kā kupenas drīz balta. Vizmo ziemas ceļi tīri, Brien pa kupenām šurp vīri; Bārdas garas, paši sīki, Maisus nesot, gluži līki. Zvani dūc, skan līksmi dziesmas, Eglītēs mirdz sveču...

Kad pirmie sniegi snieg

Sniegi snieg! Sniegi snieg! Zeme ziemas miegā mieg. Koki balti stāv kā gari; Zemu, zemu liecas zari. Katra skaņa mīksta kļūst. Jaunu daili daba gūst. Sniegi krīt un krīt un krī.. Dziļa klusa ārēs mīt. Ak, kāds prieks nu ir  ar sirmo Izlaisties pa sniegu pirmi! Rumakš...