Pašūpo, bālēliņi

Pašūpo, bālēliņi, Došu olu, došu olu: Man vistiņas dētin dēja, Kladzināt kladzināja.

Ko es došu metējam

Ko es došu metējam, Ko šūpuļu kārējam? Olu došu metējam, Olas čaulu kārējam.

Metat mani, metējiņi

Metat mani, metējiņi, Pa zariņu galiņiem: Cielaviņas meita biju, Zaru galu laipotāja.

Metat mani, metējiņi,

Metat mani, metējiņi, Līdz mēnešam nemetat: Mēnešam asi ragi, Noraus manu vainadziņu.

Es ar savu bāleliņu

Es ar savu bāleliņu Lieldienās šūpojos Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņu daudzinot.