Līgo pantiņi

Iespējams gaidītākais vasaras notikums lielākajai daļai latviešu ir tieši līgo svētki.To laikā satiekas ģimenes, skan līgo pantiņi un līgo dziesmas reizēm iekrīt arī siena laiks, ir alus, siers, mūzika un jautrība. Ja izdodas atrast papardes ziedu, vakars ir izdevies, bet arī bez tā Jāņi un Līgo ir latviešu gada ritējuma esence.

Līgotaji, līgotaji, līgo, līgo!
Nav vairs tāļu Jāņa diena: līgo, līgo!
Ši dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!
Parīt pate Jāņa diena, līgo, līgo!
Līgo liepa, līgo zari,
Līgo visas pazarites;
Gan ta liepa atlīgos
Pie kuplà ozoliņa.
Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu,
Saule sienu kaltedama,
Bite ziedus lasidama.
Jāņu māte sieru sēja Līgo, līgo
deviņiemi stūrīšiem, Līgo
Jāņu tēvis alu dara Līgo, līgo
no saldiem miezīšiem. Līgo
Jāņu māte sieru sēja Līgo, līgo
deviņiemi stūrīšiem, Līgo
Jāņu tēvis alu dara Līgo, līgo
no saldiem miezīšiem. Līgo
Es pazinu to sētiņu, Līgo, līgo
kur gaidīja Jāņa bērnus: Līgo
Tā sētiņa izpušķota Līgo, līgo
ar zaļiemi ozoliem. Līgo
Kas spīdēja, kas mirdzēja Līgo, līgo
viņā lauka galiņā? Līgo
Jānīts kūra uguntiņu Līgo, līgo
savus bērnus gaidīdams. Līgo
Nāc, mūsu māsiņa,
Pasmaididama.
Lai tava Laimiņa
Līgoti līgo.
Līgo saule launagâ,
No launaga vakarâ;
Ta līgoja brāļu māsa
No tautàm bāliņôs.
Līgo Saule ar Pērkoni,
Es ar savu bāleliņu;
Pērkoņam visa zeme,
Man deviņi bāleliņi.
Līgo meitiņ visu nakti,
Puķu vainags galviņâ;
Galviņ karsta, naksniņ silta,
Drīz rozites novītìs.
Par gadskārtu Jānīts nāca, līgo! līgo!
Savus bērnus apraudzīt! Līgo! Līgo!
Vai tie ēda, vai tie dzēra, līgo, līgo!
Vai Jānīti, daudzināja? Līgo, LĪgo!
Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas ne velnam nederēja.
Neredzēja Jāņu naktes,
Kā ziedēja papardīte;
Jāņu tēvs rūkdams nāca, Līgo, līgo
alus kanna rociņā, Līgo
Jāņu māte dancodama Līgo, līgo
ar to siera telēķīti. Līgo
Jānīts sita vara bungas
Vārtu staba galiņā
Lai sanāca Jāņa bērni
No maliņu maliņām
Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!
Jānīts kāpa ozolā
Bite koda dibenā.
Sieru sieru jāņu māte,
Alu alu jāņu tēvs.
Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!
Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visām naksniņām.
Saldens alus, zeltains siers,
Klāt vēl jautra Līgo dziesma.
Nelīst lietus, nelīst lietus,
Šodien lietus nevajaga, šodien lietus nevajag.
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs paši Jāņu bērni.
Visi gaida Jāņu dienu,
Puiši gaida, meitas gaida,
Puišiem alu, puišiem sieru
Meitām ziedu vainadziņus.

Sagaidot Jāņus, līgo pantiņi un līgo dziesmas ieskanas katrā latviešu sētā. Lai Jāņu pantiņi skanētu vareni, ir svarīgi iemācīties tos jau iepriekš. Ja tas nav izdevies, atliek izdrukāt lapas un izdalīt vārdus ciemiņiem. Tas nav labākais variants, bet būs labāk kā nekas.

Nepaspēji iemācīties Jāņu dziesmas? Pēdējais salmiņš – Latvijas radio 2 (radio.lv). Līgo vakarā šeit mēdz skanēt ne tikai šlāgeri, bet arī tradicionālās latviešu folkloras un līgo dziesmas. Klausies, mācies un dziedi līdzi.

Par brīvu!  (Skan Latvijā un ārzemēs.)

Share This