Kādu dziesmu dziedāsim
Ziemassvētku vakarā?
– Pīrāgam, nabagam,
Abi gali apdeguši.

Share This