Salavecim gara bārda,
Vairāk nezinu ne vārda.

Mīļo salavecīt, dod man vienu svecīt,
Lai es redzu gaismiņā, kas ir tavā maisiņā.

Share This