Ziemassvētku rūķītis

Sidraba mēnestņš Veļas pa gaisu, Sētā nāk rūķits Ar dāvanu maisu. Arnāca, nolika Priekšnamā klusi Un aizgāja tālāk Uz kaimiņu pusi. Ne manīja sētnieks, Ne ierējās suns, – Bet, kur tas bij bijis, Gaiši iedegās guns. (Vilis...

Ziemas pasaciņa

Te viņš bija, te viņš zuda – Sidrabbaltais mēnestiņš; Un te atkal spožs no jauna Parādās pie debess viņš. Miglas tēli mēnestiņam Viegli, balti garām slīd: Brīžam aizsedz seju viņa, Brīžam ļauj tam pasmaidīt. Ietīts sidrabsarmas tvaikā, Daiļi, daiļi viz viss ārs,...

Ziemas miers

Ta baltais ziemas miers, kas iespīd istabā No sniega laukiem rīta klusumā, Ir tā kā Dieva miers tur, augstībā, Kur, baltos spārnos klusi saglauduši, Uz ceļiem eņģeli stāv, galvas noliekuši. Uz ceļiem eņģeļi Kā sniega mākoņi, (Kārlis...

Lai tev šodien labi iet

Lai Tev šodien labi iet Dzer, ja vēlies tik, cik lien, Un, lai meitenes Tev līdzi skrien. Bet, kad otrā rītā pamosties Par to, kas bijis vakar nebrīnies.  

Es ticu, ka ir brīnumi

Es ticu, ka ir brīnumi, Kas necerēti nāk, Un daiļu sapņu pasauli Ap sevi radīt sāk. Es ticu, ka ir laimība, Kas svētās liesmās mirdz, Un, ja tā visa nebūtu, Vai justu mums tad sirds? (J. Poruks)