Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar upes maliņā:
Trūkst virvīte dārdēdama
Krīt māsiņa upītē.

Share This