Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas.

Par brīvu!  (Skan Latvijā un ārzemēs.)

Share This