Lai pie tava lodziņa
Rožu krūmiņš zied,
Un iekš mazā krūmiņa,
Lakstīgala dzied.

 

Share This