Novēlu tev ātri stiepties,
Izprast dzīvi, nevis liekties.
Priecāties un gardi smiet.
Vienmēr jaunās tālēs triekties.

Share This