Trīs gadi pazinu
Šūpoļu vietu:
Neauga mauriņš,
Ne dāboliņš.

Share This