Autiem klāta baltu baltiem,
Zeme maigu miegu snauž.
Ziemas saule stariem saltiem
Tumšās sila priedes glauž.

Ledus pārslas kokos glīši
Zib un spīd, un spulgo tā,
It kā raibie vizulīši
Mātes mātes vaiņagā.

Tur aiz meža miglas ķēmi
Ceļas, veļas, klīst un kust,
Aizlīgo pār kalnu mēmi
Un sāk izirdami zust.
(Rūdolfs Blaumanis)

Par brīvu!  (Skan Latvijā un ārzemēs.)

Share This