Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien.
Gadus tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz.
Ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts.