Ziemas prieks

Māmiņ baltā ziema klāt, Iešu Duksi vizināt! Duksis pretī spirinās, Nesēd Andra kamanās, Bet, kad tās no kalna skrej, Līdzi lec un jautr smej. Ezeriņš, raug, aizsalis Lejā viz kā spogulis. Tur jau puikas slidinās. Sniedziņš lēni lidinās, Un pār visu maigs un liegs...

Sniega karaliene

Vieglas baltas ziedu rokas Rudens lauku miglā svēta, Baltas klusas sniega pārslas Tā kā sapņus vējā vēta. Debess zilas acis redzu Smaidot, gaidot liegi raugām, Acis gaišās, debess zilās Pieder vienai Vienīgvienai Balta sniega karalienei. (Kārlis...

Ziema

Autiem klāta baltu baltiem, Zeme maigu miegu snauž. Ziemas saule stariem saltiem Tumšās sila priedes glauž. Ledus pārslas kokos glīši Zib un spīd, un spulgo tā, It kā raibie vizulīši Mātes mātes vaiņagā. Tur aiz meža miglas ķēmi Ceļas, veļas, klīst un kust, Aizlīgo...

Svētku maize

Ārā sīvi sala, Visu dienu mala Runcis balts uz mūra. Māte krāsni kūra. Būdā bija silti. Nāca sniegs kā milti. Zuda sētas, žogi, Aizviznīja logi. Kviešu maizi jāva, Karstā krāsnī šāva Pāri oglēm zvīļām Māte rokām mīļām. Tad no klaipiem svaigiem Kā no brūniem vaigiem...

Ziemassvētku rūķītis

Sidraba mēnestņš Veļas pa gaisu, Sētā nāk rūķits Ar dāvanu maisu. Arnāca, nolika Priekšnamā klusi Un aizgāja tālāk Uz kaimiņu pusi. Ne manīja sētnieks, Ne ierējās suns, – Bet, kur tas bij bijis, Gaiši iedegās guns. (Vilis...

Ziemas pasaciņa

Te viņš bija, te viņš zuda – Sidrabbaltais mēnestiņš; Un te atkal spožs no jauna Parādās pie debess viņš. Miglas tēli mēnestiņam Viegli, balti garām slīd: Brīžam aizsedz seju viņa, Brīžam ļauj tam pasmaidīt. Ietīts sidrabsarmas tvaikā, Daiļi, daiļi viz viss ārs,...