Sniegi snieg! Sniegi snieg!
Zeme ziemas miegā mieg.

Koki balti stāv kā gari;
Zemu, zemu liecas zari.

Katra skaņa mīksta kļūst.
Jaunu daili daba gūst.

Sniegi krīt un krīt un krī..
Dziļa klusa ārēs mīt.

Ak, kāds prieks nu ir  ar sirmo
Izlaisties pa sniegu pirmi!

Rumakš rikšo jautri -naigs;
Gaiss tik tīrs, tik jauns, tiks svaigs!
Vilis Plūdons

Par brīvu!  (Skan Latvijā un ārzemēs.)

Share This