Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien.
Gadus tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz.
Ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts.

Par brīvu!  (Skan Latvijā un ārzemēs.)

Share This