Skan kā bites vēji liegi,|
Viegli laižas mīksti sniegi,
Svētkus gaidot, zeme salta
Top kā kupenas drīz balta.

Vizmo ziemas ceļi tīri,
Brien pa kupenām šurp vīri;
Bārdas garas, paši sīki,
Maisus nesot, gluži līki.

Zvani dūc, skan līksmi dziesmas,
Eglītēs mirdz sveču liesmas,
Visur gaida rūķu salmi,
Nes tie dāvanas un laimi. |
Nikolajs Kalniņš

Par brīvu!  (Skan Latvijā un ārzemēs.)

Share This