Lai tev šodien labi iet

Lai Tev šodien labi iet Dzer, ja vēlies tik, cik lien, Un, lai meitenes Tev līdzi skrien. Bet, kad otrā rītā pamosties Par to, kas bijis vakar nebrīnies.  

Lai pie tava lodziņa

Lai pie tava lodziņa Rožu krūmiņš zied, Un iekš mazā krūmiņa, Lakstīgala dzied.  

Novēlu tev ātri stiepties

Novēlu tev ātri stiepties, Izprast dzīvi, nevis liekties. Priecāties un gardi smiet. Vienmēr jaunās tālēs triekties.

Lai viss, ko gribi piepildās

Lai viss, ko gribi piepildās, Lai tas, ko meklē atrodās. Kad vēlies priecāties, tad smej Un nedomā, ko citi teiks. Pieņem no manis šo nieciņu, Tas ir no sirds, es apsolu.  

Lai acis Tev vienmēr skaidras

Lai acis Tev vienmēr skaidras. Nebēdā, ja redzi vainas. Dzīve kā pulkstenis, Priekus un bēdas sit. Kopā ar tevi mums viss izdodas labāk.  

Par brīvu!  (Skan Latvijā un ārzemēs.)